נסיון בעברית

1. תשובה אפשרית
2. תשובה שניה
3. שלישית
4. רביעית
5. עוד אחד לדוגמה

*1 בתחילת כתבתי שמספר 1 הוא התשובה הנכונה
*3 וכאן השלישית
*1 ושוב התשובה הראשונה

NiveauStufe: